Plan- och byggprojekt

Norra Fjädermolnsgatan - markanvisning, del av Bostad2021

SDN Västra Hisingen, Stadsdel Svartedalen

Bostäder vid Norra Fjädermolnsgatan är ett av de projekt som ingår i stadens Jubileumssatsning för bostäder. Nya processer ska utvecklas och prövas tillsammans. En förutsättning för framgång är att samtliga ingående parter arbetar aktivt för att avtal tecknas, tidsplaner hålls, utredningar genomförs och att underlag till beslut finns framme i god tid för samverkan, beredning och kvalitetssäkring.

Det aktuella området för markanvisning ligger i Svartedalen mellan Norra Fjädermolnsgatan och Sommarvädersgatan ca 8 kilometer från Göteborgs centrum. Platsen ligger ca 1,7 kilometer norr om tyngdpunkten Friskväderstorget och har tillgång till bra kollektivtrafik med nära till både spårvagn och buss. Strax söder om området ligger även Länsmanstorget där det bland annat finns service i form av matbutik, restaurang, konditori med mera.

I närområdet finns ett flertal större naturområdet med höga kvaliteter. Området har även en direkt koppling till Svartedalenskogen.

En detaljplan för bostäder vid Norra Fjädermolnsgatan kommer att starta i januari 2016. Detaljplanen bedöms preliminärt kunna innehålla ca 150 bostäder i flerbostadshus.

Mer information om markanvisningen finns i ”förutsättningar för markanvisning för bostäder vid Norra Fjädermolnsgatan” till höger på sidan.

Vad händer just nu?

Markanvisningen är beslutad och lämnas till Framtiden AB och Hökerum Bygg AB. 2017-11-27 beslutades att överlämna markanvisningen från Hökerum Bygg AB till Göteborg Fjädermolnet AB. Båda bolagen ingår i samma koncern.

Status och handlingar

 1. Beslutade markanvisningar

  Fastighetsnämnden har beslutat enligt förslag till beslut i denna markanvisning. Vem som fått markanvisningen under Händer just nu.

Bebyggelse

 • Preliminärt antal bostäder
  C:a 150 bostäder
  Typ av bostäder
  Flerbostadshus
  Upplåtelseform
  Bostadsrätt

Diarienummer

 • Diarienummer
  VH2/2015
  Referensbeteckning
  VH2/2015
  Beslut
  2015-12-14
  Markanvisning lämnad till
  Förvaltnings AB Framtiden
  Göteborg Fjädermolnet AB

Öppen för ansökan

2015-10-12—2015-11-12

Ytterligare upplysningar lämnas av

Joel Blomgren

Fastighetskontoret