Plan- och byggprojekt

Frölunda – Markanvisning för bostäder vid Radiotorget – Bostad2021

SDN Askim-Frölunda-Högsbo

Bostäder vid Radiotorget är ett av de projekt som ingår i stadens Jubileumssatsning för bostäder. Nya processer ska utvecklas och prövas gemensamt. En förutsättning för framgång är att samtliga ingående parter arbetar aktivt för att avtal tecknas, tidplaner hålls, utredningar genomförs och att underlag till beslut finns framme i god tid till för samverkan, beredning och kvalitetssäkring.

Ett tillskott av bostäder bedöms kunna stärka Radiotorget . Denna markanvisning omfattar ca 40-50 bostäder på ytan direkt norr om Radiotorget.

Vad händer just nu?

Markanvisningen är besluad och lämnas till Seniorgården AB.

Status och handlingar

 1. Beslutade markanvisningar

  Fastighetsnämnden har beslutat enligt förslag till beslut i denna markanvisning. Vem som fått markanvisningen under Händer just nu.

Bebyggelse

 • Preliminärt antal bostäder
  C:a 40 bostäder
  Typ av bostäder
  Flerbostadshus
  Upplåtelseform
  Bostadsrätt

Diarienummer

 • Diarienummer
  FNAFH2/15
  Referensbeteckning
  FNAFH2/15
  Beslut
  2015-08-31

Öppen för ansökan

2015-05-28—2015-06-23

Ytterligare upplysningar lämnas av

Sofie Bårdèn

Fastighetskontoret