Plan- och byggprojekt

Kulturreservatet Slottsskogen

Stadsdel Slottsskogen.

Slottsskogen är en av Göteborgs största, äldsta och mest populära parker. Här finns stora gräsytor för picknick och många promenadvägar. I Slottsskogen finns även en av Sveriges äldsta djurparker.

Byggnadsnämnden (stadsbyggnadskontoret) har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att upprätta ett långsiktigt skydd för Slottsskogen eftersom parken idag saknar formellt skydd. Stadsbyggnadskontoret har valt att bilda ett kulturreservat för Slottsskogen. Syftet med att bilda kulturreservat för Slottsskogen är att säkerställa ett långsiktigt skydd som möjliggör vård, bevarande och utveckling av värden såsom parkens kultur- och naturvärden samt aktiviteter som gynnar folkhälsan.

Att bilda kulturreservat innebär att ett beslut med föreskrifter tas fram. Till beslutet ska även en skötselplan och byggnadsvårdsplan upprättas. Under 2020 - 2021 kommer det att tas fram underlag och möjlighet att yttra sig kommer att finnas. Arbetet sker i samarbete med stadens förvaltningar och beräknas pågå fram till 2023.

Läs mer hos Riksantikvarieämbetet

Karta

Status och handlingar

  1. Startskede

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0666/18

Handläggare