Plan- och byggprojekt

Bö - Bostäder vid Lilla Danska Vägen

Stadsdel Bö.

Syftet med förslaget är att pröva möjligheten att bebygga planområdet med tre flerbostadshus med sammanlagt cirka 40 bostäder.

Vad händer just nu?

Planen antogs av byggnadsnämnden den 15 december 2020. Planen är nu överklagad och har skickats till Mark- och miljödomstolen.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan standardförfarande - överklagad

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0643/14
Diarienummer FK
FN6682/19
Planens formella namn
Detaljplan för bostäder vid Lilla Danska Vägen samt ändring av detaljplan för delar av stadsdelarna Bö och Lunden

Handläggare

Markägare

Privat