Plan- och byggprojekt

Översiktsplan - Fördjupad för Högsbo-Frölunda med Dag Hammarskjöldsleden

SDN Askim-Frölunda-Högsbo, SDN Västra Göteborg.

Fördjupningen redovisar tre alternativ kring omvandlingen av Dag Hammarskjöldsleden till boulevard, med tillhörande bebyggelseutveckling i angränsande områden. Den redovisar även den tänkta utvecklingen i området i stort, vad gäller bland annat grönytor, infrastruktur och bebyggelse.

Läs mer om Översiktsplanen på webbplatsen Stadsutveckling Goteborg

Lämna synpunkter

Just nu befinner sig planen i samrådsskedet. Det innebär att du kan lämna skriftliga synpunkter på förslaget.

Välkommen till samråds- och informationsmöten
För den som vill veta mer om förslagen och ställa frågor finns det möjlighet att göra detta vid nedan samråds- och informationsmöten.
- Kulturhuset Kåken, Kålltorpsgatan 2 den 5 februari kl 13-19
- Frilagret, Heurlinsplats 1 den 6 februari kl 13-19
- Kulturhuset Vingen, Amhults Torg 7 den 7 februari kl 13-19
- Medborgarkontoret, Vårväderstorget 4 den 8 februari kl 13-19
- Selma center, Selma Lagerlöfs Torg 25 den 19 februari kl 13-19
- Blå stället, Angereds Torg 13 den 20 februari kl 13-19
- Styrsö bibliotek, Brattenskogen 42 den 21 februari kl 16-19
- Frölunda Torg den 22–23 februari kl 12-18 fredag och kl 11-16 lördag
- Bergsjön centrum den 25 februari kl 13-19
- Mötesplats Vintergatan 1 den 26 februari kl 13-19
- Nordstan den 27-28 februari kl 13-19

Synpunkter kan lämnas senast 2019-04-26

Förslaget visas på:
- Stadsbyggnadskontoret Köpmansgatan 20
- Stadsbiblioteket Götaplatsen 3
- Älvrummet Lindholmspiren 3-5
- Frölunda bibliotek Valthornsgatan 13
- Torslanda bibliotek Amhults Torg 7
- Lundby bibliotek Borstbindaregatan 12a
- Världslitteraturhuset Gamlestads Torg 11
- Folkets hus Hammarkullen Hammarkulletorget 62
- Majornas bibliotek Chapmans torg 5
- Högsbo bibliotek Axel Dahlströms Torg 3
- Backa bibliotek Selma Lagerlöfs Torg 16
- Härlanda-Örgryte bibliotek Kålltorpsgatan 2

Lämna synpunkter

Karta

Status och handlingar

  1. Översiktsplan - samråd

    Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. När förslaget är klart godkänns det av byggnadsnämnden och ett samråd genomförs då man kan lämna synpunkter. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0896/16

Handläggare

Projekt i området

Här hittar du andra intressanta projekt i området