Plan- och byggprojekt

Aktuella stadsutvecklingsprojekt

Visningen av stadsutvecklingsprojekt är flyttad

Du hittar information om Göteborgs Stads stadsutveckling på webbplatsen https://stadsutveckling.goteborg.se