Plan- och byggprojekt

Stadsutvecklingsområde Masthuggskajen - staden växer västerut

SDN Majorna-Linné , stadsdel Masthugget.

Vad händer just nu?

Du kan ta del av de formella handlingarna till höger på sidan.

Läs mer om Masthuggskajen här Masthuggskajen på Göteborgs Stads webbplats om stadsutveckling.

Karta

Projektledare

Projekt som ingår

Här kan du läsa mer om de projekt som ingår eller har betydelse för områdets utveckling.