Plan- och byggprojekt

Stadsutvecklingsområde Hisingsbron - binder samman staden

Centrum, Lundby

Vad händer just nu?

Här kan du kan ta del av de formella handlingarna som omfattar Hisingsbron.

Byggandet av Hisingsbron pågår för fullt.

Läs mer om

Hisingsbron på Göteborgs Stads webbplats om stadsutveckling.

Karta

Projektledare

Kommunikatör

Projekt som ingår