Plan- och byggprojekt

Ny spårvagnshall på Ringön

Andelen kollektivtrafikresor i Göteborg ska öka. Nu planeras och byggs en helt ny – och Hisingens första – spårvagnshall på Ringön.


DetaljplanenPlanen syftar till att skapa byggrätt för en spårvagnshall med verkstäder och personalutrymmen på norra Ringön i anslutning till Kvillebangårdens spårområde. Planen omfattar även anslutningsspår till trafiknätet i närheten av nuvarande hållplatsen Frihamnen. Vidare omfattas nya lokalgator i anslutning till planens avgränsning mot söder.


Spårvagnshallen byggs i två etapperDen nya vagnhallen byggs i två etapper. Den första etappen innebär en enklare byggnad som behövs när Göteborgs nya spårvagnar levereras hösten 2019/våren 2020. För att hinna färdigt till dess startade trafikkontoret bygget av den första etappen sommaren 2017. Etapp 1 innebär en vändplats, en mindre uppställningsyta och möjlighet till enklare service av vagnarna.


I etapp 2 kommer den större anläggningen att byggas med uppställning, verkstäder och servicehallar. Den andra etappen förväntas starta 2020.

Vad händer just nu?

Trafikkontoret bygger spåren till den nya vagnhallen


Bygget av den första etappen är igång. Från den 18 mars till sista veckan i april 2019 färdigställer trafikkontoret de nya in- och utfartsspåren från Hjalmar Brantingsgatan till den nya vagnhallen.Trafikkontoret lämnar över byggnationen till Västfastigheter


Under våren 2019 lämnar trafikkontoret över byggnationen av den nya vagnhallen till Västfastigheter som kommer att bygga klart etapp 1 och 2. Trafikkontoret har fortfarande kvar ansvaret för arbetet i gatan och spåren som ska ansluta till den nya depån.[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.968903107523216,57.723519285713394]},"properties":{"id":"TN3487/16","name":"Ny spårvagnshall på Ringön","address":"","preamble":"","header":"Ny spårvagnshall på Ringön","body":"Om projektet. ","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=TN3487/16","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Bebyggelse

 • Övrigt Spårvagnsdepå

Diarienummer

 • Diarienummer TK TN3487/16
 • Planens formella namn Ny spårvagnshall på Ringön

Aktuell tidplan

 • Byggstart 2019
 • Projektavslut 2023

Kontaktuppgifter

Lena Törnros

Stadsmiljöförvaltningen
 • Telefon 031-368 26 14
 • E-post lena.tornros@stadsmiljo.goteborg.se

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Projekt i området

Här hittar du andra intressanta projekt i området

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Pågående trafikarbete

 2. Information

 3. Om projektet

 4. Presskontakt

 5. Så påverkas trafiken