Plan- och byggprojekt

Ny spårvagnshall på Ringön

SDN Lundby. Stadsdel Tingstadsvass.

Andelen kollektivtrafikresor i Göteborg ska öka. Nu planeras och byggs en helt ny – och Hisingens första – spårvagnshall på Ringön.

Detaljplanen


Planen syftar till att skapa byggrätt för en spårvagnshall med verkstäder och personalutrymmen på norra Ringön i anslutning till Kvillebangårdens spårområde. Planen omfattar även anslutningsspår till trafiknätet i närheten av nuvarande hållplatsen Frihamnen. Vidare omfattas nya lokalgator i anslutning till planens avgränsning mot söder.

Spårvagnshallen byggs i två etapper


Den nya vagnhallen byggs i två etapper. Den första etappen innebär en enklare byggnad som behövs när Göteborgs nya spårvagnar levereras hösten 2019/våren 2020. För att hinna färdigt till dess startade trafikkontoret bygget av den första etappen sommaren 2017. Etapp 1 innebär en vändplats, en mindre uppställningsyta och möjlighet till enklare service av vagnarna.

I etapp 2 kommer den större anläggningen att byggas med uppställning, verkstäder och servicehallar. Den andra etappen förväntas starta 2020.

Vad händer just nu?

Trafikkontoret bygger spåren till den nya vagnhallen

Bygget av den första etappen är igång. Från den 18 mars till sista veckan i april 2019 färdigställer trafikkontoret de nya in- och utfartsspåren från Hjalmar Brantingsgatan till den nya vagnhallen.

Trafikkontoret lämnar över byggnationen till Västfastigheter

Under våren 2019 lämnar trafikkontoret över byggnationen av den nya vagnhallen till Västfastigheter som kommer att bygga klart etapp 1 och 2. Trafikkontoret har fortfarande kvar ansvaret för arbetet i gatan och spåren som ska ansluta till den nya depån.

Karta

Status och handlingar

  1. Om projektet

Bebyggelse

Planerade hyresrätter
0 stycken
Planerade bostadsrätter
0 stycken
Planerade villor/radhus
0 stycken
Övrigt
Spårvagnsdepå stycken

Diarienummer

Diarienummer TK
TN3487/16
Planens formella namn
Ny spårvagnshall på Ringön

Aktuell tidplan

  • Byggstart
    2019
    Projektavslut
    2023

Handläggare

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Projekt i området

Här hittar du andra intressanta projekt i området