Plan- och byggprojekt

Sävenäs - Bostäder och skola vid Robertshöjdsgatan/Smörslottsgatan

SDN Örgryte-Härlanda. Stadsdel Sävenäs.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ca 340 fler bostäder och skapa utrymme för en skola för årskurserna F-9 invid Smörslottsgatan och Robertshöjdsgatan intill Härlanda tjärn.

Denna plan ingår i BoStad2021.
BoStad2021 är namnet på ett samverkansprojekt mellan Göteborgs Stad och byggaktörerna. Satsningen innebär att 7 000 nya bostäder, utöver ordinarie bostadsproduktion, ska vara färdigställda år 2021 då Göteborg fyller 400 år. Läs mer om BoStad2021

Länk till modell i Cityplanner
Modellen är inte exakt och är ett arbetsmaterial som ger en ungefärlig bild av exploateringen.

Vad händer just nu?

Samrådet är avslutat och nu pågår arbetet med att sammanställa synpunkterna och se vad som eventuellt måste göras utifrån de inkomna synpunkterna. Nästa tillfälle att påverka projektet är i granskningsskedet.

Karta

Status och handlingar

Bebyggelse

 • Planerade hyresrätter0 stycken
 • Planerade bostadsrätter0 stycken
 • Planerade villor/radhus0 stycken
 • ÖvrigtHär planeras för totalt 300 bostäder. Upplåtelseform: Hyresrätter, bostadsrätter och radhus. stycken

Diarienummer

 • Diarienummer SBKBN1429/15
 • Diarienummer TKFN5983/15
 • Planens formella namnDetaljplan för bostäder och skola vid Robertshöjdsgatan/Smörslottsgatan inom stadsdelen Sävenäs och Delsjön.

Aktuell tidplan

  • Byggstart2019
  • Projektavslut2021

Handläggare

Byggherrar

 • Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

 • Göteborgs Stad/Bostadsbolaget