Plan- och byggprojekt

Krokslätt - Nöjespark och hotell söder om Liseberg

SDN Centrum. Stadsdel Krokslätt.

Syftet med planen är att skapa förutsättningar för att utvidga Lisebergs nöjespark söderut med hotell och nöjespark i form av en inomhusvattenpark, samt att skapa attraktiva offentliga miljöer utmed Mölndalsvägen och Mölndalsån.

Vad händer just nu?

Planen tillstyrktes av byggnadsnämnden den 23 april 2019 och antogs av kommunfullmäktige den 12 september 2019.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan utökat förfarande - inför antagande

    Efter granskningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går den till byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige för antagande.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0830/16
Diarienummer FK
FN0454/04
Planens formella namn
Detaljplan för Nöjespark och hotell söder om Liseberg, inom stadsdelen Krokslätt mfl.

Handläggare

Markägare

Göteborgs Stad och Liseberg AB