Plan- och byggprojekt

Stadsutvecklingsområde Gullbergsvass - utveckling av kajstråket

SDN Centrum , stadsdel Gullbergsvass.

Vad händer just nu?

Du kan ta del av detaljplanerna inom området till höger på sidan

Läs mer om Gullbergsvass här Gullbergsvass på Göteborgs Stads webbplats om stadsutveckling.

Karta