Plan- och byggprojekt

Stadsutvecklingsområde Gullbergsvass - utveckling av kajstråket

SDN Centrum , stadsdel Gullbergsvass.

Vad händer just nu?

Just nu överväger staden att göra en översiktsplan för området, det vill säga påbörja ett mer detaljerad planeringsarbete. Förstudien som gjordes 2015 ligger till grund för arbetet.

Karta

 I Gullbergsvass kommer 20 000 människor att bo och lika många att arbeta. Området byggs ut främst efter 2025, men redan nu finns ideér om att göra det mer tillgänglig och kanske utveckla kajstråket längs Drömmarnas kaj och Falutorget.

Läs mer om Gullbergsvass här Gullbergsvass på Göteborgs Stads webbplats om stadsutveckling.