Plan- och byggprojekt

Hållplats Rambergsvallen rustas upp

SDN Lundby. Stadsdel Hisingen.

Det ska bli lättare och tryggare att åka kollektivt från Rambergsvallen. Tidigare gjorde trappor och gångtunnel det svårt och otryggt att ta sig fram. Nu görs en rejäl upprustning och tillgänglighetsanpassning av hållplatsen.

När allt är klart sommaren 2019 passerar gående och cyklister över Hjalmar Brantingsgatan via övergångsställen istället för under gatan i tunnel. Hastigheten på gatan sänks till 40 km/h med hjälp av refuger och fartgupp för ökad säkerhet.

Upprustningen av hållplats Rambergsvallen är en del av byggnationen av det nya bostadsområdet Rambergsstaden, eller Lundby Park som det också kallas. Du kan läsa mer om planerna för området här.

Vad händer just nu?

Byggnation pågår. Under arbetet hålls två av fyra körfält stängda på Hjalmar Brantingsgatan – ett i vardera riktningen. Även en del av Munkedalsgatan är stängd under byggtid.

Spårarbete påsken 2019

Under påskveckan river vi den sista delen av gångtunneln under Hjalmar Brantingsgatan och gör iordning spåren. Arbetet pågår från lördagen den 13 april till och med måndagen den 22 april och påverkar spårvagnstrafiken.

Övergången över Hjalmar Brantingsgatan stängs

Övergången över Hjalmar Brantingsgatan vid Rambergsvallen stängs under spårarbetet. Över gatan kommer du vid hållplatserna Wieselgrensplatsen och Gropegårdsgatan.

Det blir en del bullrande natt- och kvällsarbeten

För att bli klara med spårarbetet så snabbt som möjligt så att spårvagnarna kan börja rulla igen behöver vi jobba en del kvällar och nätter. Vi kommer göra vad vi kan för att bullra så lite som möjligt nattetid.

Spårvagnarna är inställda men bussarna går som vanligt

Under spårarbetet är all spårvagnstrafik avstängd mellan Wieselgrensplatsen och Länsmansgården men bussarna går som vanligt till Rambergsvallen. Tänk på att du inte kan korsa Hjalmar Brantingsgatan när du kommer med buss. Västtrafik ersätter spårvagnstrafiken med bussar som går mellan Hjalmar Brantingsplatsen och Länsmansgården.

Läs mer om hur spårarbetet påverkar kollektivtrafiken på vasttrafik.se.

Karta

Status och handlingar

  1. Startskede - trafikprojekt

    • Upprustningen av hållplats Rambergsvallen startade sommaren 2018 och förväntas pågå till sommaren 2019.

Diarienummer

Diarienummer TK
TK2279/17

Handläggare

Projekt i området

Här hittar du andra intressanta projekt i området