Plan- och byggprojekt

Sävenäs - Bostäder och skola vid Robertshöjdsgatan/Smörslottsgatan (Bostad2021)

SDN Örgryte-Härlanda. Stadsdel Sävenäs.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ca 260 fler bostäder och skapa utrymme för en skola för årskurserna F-9 invid Smörslottsgatan och Robertshöjdsgatan intill Härlanda tjärn.

Denna plan ingår i BoStad2021.
BoStad2021 är namnet på ett samverkansprojekt mellan Göteborgs Stad och byggaktörerna. Satsningen innebär att 7 000 nya bostäder, utöver ordinarie bostadsproduktion, ska vara färdigställda år 2021 då Göteborg fyller 400 år. Läs mer om BoStad2021

Länk till modell i Cityplanner
Modellen är inte exakt och är ett arbetsmaterial som ger en ungefärlig bild av exploateringen.

Vad händer just nu?

Planen godkändes av byggnadsnämnden den 24 april 2018. Planen antogs av kommunfullmäktige den 7 juni 2018. Planen är nu överklagad och har skickats till Mark- och miljödomstolen.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan utökat förfarande - Överklagad

    Planen är för närvarande överklagad

Bebyggelse

Planerade hyresrätter
0 stycken
Planerade bostadsrätter
0 stycken
Planerade villor/radhus
0 stycken
Övrigt
260 bostäder är möjliga att byggas. stycken

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN1429/15
Diarienummer TK
FN5983/15
Planens formella namn
Detaljplan för bostäder och skola vid Robertshöjdsgatan/Smörslottsgatan inom stadsdelen Sävenäs och Delsjön.

Aktuell tidplan

  • Byggstart
    2019
    Projektavslut
    2021

Handläggare

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Göteborgs Stad/Bostadsbolaget