Plan- och byggprojekt

Tolered - Bostäder vid Klövervallsgatan

SDN Lundby. Stadsdel Tolered.

Syftet med planen är att möjliggöra för bostäder med lokaler i bottenvåningar inom fastigheten Tolered 185:1

Vad händer just nu?

Planen var uppe för beslut vid byggnadsnämndens möte den 5 februari 2019 men det blev bordläggning som innebär att planen i stället kommer upp för beslut om antagande den 1 mars 2019.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan standardförfarande - inför antagande

    Efter granskningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0583/12
Planens formella namn
Bostäder vid Klövervallsgatan inom stadsdelen Tolered

Handläggare

Markägare

Privat