Plan- och byggprojekt

Ny cirkulationsplats på Eklandagatan/Viktor Rydbergsgatan

SDN Centrum. Stadsdel Johanneberg.

I kvarteret Domherren på Övre Johanneberg byggs nya bostadshus, utökad handel och service. De tre nya höghusen är en del i ambitionen att bevara och förstärka Övre Johanneberg som en attraktiv och levande stadsdel.

Trafikontoret ska bygga en cirkulationsplats - rondell - i korsningen Eklandagatan och Viktor Rydbergsgatan för att öka framkomligheten och trafiksäkerheten för gående, cyklister och bilister.

Vad händer just nu?

I samband med att bostäderna färdigställs kommer Korsningen Eklandagatan och Viktor Rydbergsgatan att byggas om till en cirkulationsplats för att öka framkomligheten och trafiksäkerheten för gående, cyklister och bilister. Viktor Rydbergsgatan får också nya parkerings- och lastplatser. Arbetet påbörjas under vintern 2018 och avslutas under slutet av året.

Korsningen kommer vara öppen under byggtiden men med begränsad framkomlighet.

Karta

Status och handlingar

Diarienummer

Diarienummer TK
Tk2645/15
Planens formella namn
Kvarteret Domherren

Handläggare

Projekt i området

Här hittar du andra intressanta projekt i området