Plan- och byggprojekt

Bergsjön - 100 nya äldrebostäder vid Saturnusgatan

SDN Östra Göteborg. Stadsdel Bergsjön.

Genom att ett mindre naturområde bebyggs finns möjligheten att äldreboendet Bergsjöhöjd kan uppföra 100 nya bostäder.

Vad händer just nu?

Planarbetet är avbrutet.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan - avbrutet

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN956/07
Diarienummer FK
FN0910/08
Planens formella namn
Äldreboende vid Saturnusgatan.

Aktuell tidplan

  • Projektstart
    Planarbetet är avbrutet.

Handläggare

Markägare

Huvudägare är Göteborgs Stad, Famljebostäder äger en mindre del.