Plan- och byggprojekt

Kortedala - Program för Stadsutveckling Kortedala och Kviberg

SDN Östra Göteborg. Stadsdel Kortedala.

Programmet ska studera hur Kortedala och norra Kviberg kan förtätas och kopplingarna till närliggande stadsdelar och Kvibergs park kan stärkas, samtidigt som kvaliteterna i den befintliga strukturen värnas. I arbetet ingår att studera hur stråket längs Kortedalavägen, Almanacksvägen kan omvandlas till en stadsmässig gata.

Vad händer just nu?

Arbetet med att ta fram samrådshandlingar pågår.

Karta

Status och handlingar

  1. Inför program

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN1379/15
Diarienummer FK
FN5409/15
Planens formella namn
Program för Stadsutveckling Kortedala och Kviberg

Handläggare