Plan- och byggprojekt

Norra Masthugget - blandning av stadspuls och lokalt liv

SDN Majorna-Linné. Stadsdel Masthugget och Pustervik.

Norra Masthugget - området mellan Rosenlundsverket och Stigbergsliden - har stora möjligheter att utvecklas till en attraktiv del av innerstaden. I programmet utreds möjligheterna för området att utvecklas till en stadsdel med blandning av stadspuls och lokalt liv som knyter samman Linné, Majorna och Centrum. Målet är att på sikt utveckla området med en blandning av bostäder, kontor, kultur, rekreation, service och handel med mera.

Vad händer just nu?

Programmet behandlades vid byggnadsnämndens möte den 19 juni 2012 och beslutet blev att anteckna programmet med tillhörande samrådsredogörelse.

Programmet kommer att utmynna i att flera detaljplaner skall upprättas. Arbetet med den första detaljplanen, Detaljplan för Järnvågsgatan m.fl, inleddes under 2013,

Karta

Status och handlingar

  1. Program - godkänt

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN1194/02
Planens formella namn
Program för detaljplaner, Norra Masthugget

Handläggare

Markägare

Älvstranden Utveckling AB, Göteborgs Stad och ett antal privata mark- och fastighetsägare.

Projekt i området

Här hittar du andra intressanta projekt i området