Plan- och byggprojekt

Södra Skärgården - bostäder vid Dunderstigen

SDN Västra Göteborg. Stadsdel Styrsö.

Planen möjliggör byggande av tre villor med tillhörande komplementbyggnader samt utökar byggrätten för befintligt bostadshus inom planområdet.

Vad händer just nu?

Utställning nummer två är avslutad och nu pågår arbetet med att färdigställa ett slutligt förslag som byggnadsnämnden får ta ställning till.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan - utställning II

    Efter utställningen kan det ha gjorts så väsentliga ändringar att det är nödvändigt att genomföra ytterligare en formell utställning. I övrigt läs informationstexten under plan – utställning

Bebyggelse

Planerade hyresrätter
0 stycken
Planerade bostadsrätter
0 stycken
Planerade villor/radhus
3 stycken
Övrigt
stycken

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0914/07
Diarienummer FK
FN0864/09
Planens formella namn
Bostäder vid Dunderstigen inom stadsdelen Styrsö

Handläggare

Markägare

Privat markägare