Plan- och byggprojekt

Sisjön - Handel, kontor, bostäder mm

SDN Askim-Frölunda-Högsbo. Stadsdel Högsbo.

Syftet med förslaget är att skapa en centrummiljö i Sisjön som ett första steg i en omdaning av området i stort. Förslaget innebär att på f.d Forbo Forshagas fastighet medges handel, kontor och hotell. På en ännu ej bildad fastighet intill Sisjömotet medges handel, kontor och hotell. I kv. Eknöudde (fd Billhälls) medges en utveckling av handel och service samt på fastigheterna söder därom föreslås bostäder möjliggöras.

Vad händer just nu?

Planen antogs av byggnadsnämnden den 29 oktober 2013.

Länsstyrelsen har överprövat detaljplanen.

Planen är nu laga kraftvunnen (2014-03-26). Detta innebär att planen är gällande. Detaljplanen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 1480K-II-5179.

Karta

Status och handlingar

  1. Byggstart/pågående byggprojekt

    I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

Bebyggelse

Planerade hyresrätter
44 stycken
Planerade bostadsrätter
0 stycken
Planerade villor/radhus
0 stycken
Övrigt
stycken

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0867/08
Diarienummer FK
FN1558/10
Planens formella namn
Detaljplan för kvarteren Eknöudde och Sticksågen inom stadsdelarna Askim och Högsbo

Aktuell tidplan

  • Projektstart
    2018

Handläggare

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Privat och kommunal markägare