Plan- och byggprojekt

Centrum - bostäder och handel i övre Johanneberg

SDN Centrum. Stadsdel Johanneberg.

Förslaget innebär bostäder i tre hus, två 9-våningshus och ett 17-våningshus med handel i bottenvåningen på samtliga hus. Ger fullt utbyggt med bostäder cirka 130 lägenheter och cirka 3500 kvm handels- och kontorsyta.

Vad händer just nu?

Byggande pågår. Detaljplanen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 1480K-II-5036.

Karta

Status och handlingar

  1. Byggstart/pågående byggprojekt

    I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

Bebyggelse

Planerade hyresrätter
0 stycken
Planerade bostadsrätter
158 stycken
Planerade villor/radhus
0 stycken
Övrigt
2015 158 lägenheter med bostadsrätt byggstartades 2015. 2017 färdigställdes 48 lägenheter med bostadsrätt. stycken

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0798/05
Diarienummer FK
FN1439/07
Planens formella namn
Detaljplan för Bostäder och handel inom Kv. Domherren

Aktuell tidplan

  • Byggstart
    2015-08-15
    Inflyttning
    2018 första halvåret

Handläggare

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Göteborgs Stad, Skanska Mark- och Invest AB.