Plan- och byggprojekt

Kortedala - nya bostäder vid Kortedala Torg

SDN Östra Göteborg. Stadsdel Kortedala.

Planen möjliggör ändrad användning från centrum till bostäder i södra delen av Kortedala Torg. Förslaget innebär att cirka 50 nya bostäder kan byggas.

Vad händer just nu?

Byggande pågår. (Planen vann laga kraft 2013-01-04).

Karta

Status och handlingar

  1. Byggstart/pågående byggprojekt

    I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

Bebyggelse

Planerade hyresrätter
0 stycken
Planerade bostadsrätter
27 stycken
Planerade villor/radhus
0 stycken
Övrigt
EHAB byggstartade 27 lägenheter med bostadsrätt tredje kvartalet 2014. stycken

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0697/10
Diarienummer FK
FN3807/10
Planens formella namn
Bostäder söder om Kortedala Torg

Aktuell tidplan

  • Byggstart
    Tredje kvartalet 2014
    Inflyttning
    2015 sista halvåret

Handläggare

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Förvaltnings AB GöteborgsLokaler och Göteborgs stad