Plan- och byggprojekt

Sandarna - gruppbostad vid Lantvärnsgatan

SDN Majorna-Linné. Stadsdel Sandarna.

Ett förslag har tagits fram för att bygga en gruppbostad med cirka nio lägenheter i Sandarna. För att passa in i omgivningen är den nya byggnaden tänkt att utformas med den närmaste bostadsbebyggelsen som inspirationskälla. Befintlig byggnad innehållande en konstnärsateljé planeras ligga kvar inom planområdet.

Vad händer just nu?

Byggnadsnämnden beslutade den 21 juni 2011 att avbryta arbetet med detaljplanen.

Karta

Status och handlingar

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0545/02
Diarienummer FK
FN0411/07
Planens formella namn
Detaljplan för bostäder m.m. vid Lantvärnsgatan.

Markägare

Göteborgs Stad