Plan- och byggprojekt

Bergsjön - Program för Bergsjön

SDN Östra Göteborg. Stadsdel Bergsjön.

Programarbetet ska identifiera kompletteringsbebyggelse samt åtgärder för en bättre struktur.

Vad händer just nu?

Programmet är godkänt av byggnadsnämnden. Nu går processen vidare med detaljplaner för de olika delområdena efterhand.

Karta

Status och handlingar

  1. Program - avslutat

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0376/13
Planens formella namn
Program för Bergsjön

Handläggare

Markägare

Kommunen och privata