Plan- och byggprojekt

Högsbo - handel i Högsbo-Sisjö industriområde, kvarteret Borret

SDN Askim-Frölunda-Högsbo. Stadsdel Högsbo.

Ändrad markanvändning för kvarteret Borret i Högsbo-Sisjö industriområde föreslås i en ny detaljplan. Ändringen gäller från industriverksamhet till att även omfatta handel och kontor. En sådan omvandling, från verksamheter som vänder sig till grossist till sådana som vänder sig till kund, medför ökad trafik. Åtgärder måste därför vidtas för att öka kapaciteten i gatunätet.

Vad händer just nu?

Byggnadsnämnden beslutade den 30 oktober 2012 att avbryta planarbetet.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan - inför avbrytande

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0362/09
Diarienummer FK
FN0204/10
Planens formella namn
Handel i kv Borret

Handläggare

Markägare

Privat markägare och Göteborgs Stad