Plan- och byggprojekt

Dag Hammarskjölds boulevard

I dag är Dag Hammarskjöldsleden en motorled som gör det svårt att komma från ena sidan av leden till den andra. I och med att Frölunda växer och industriområdet i Högsbo omvandlas kommer också leden att förändras. I framtiden ska det vara betydligt enklare att korsa Dag Hammarskjöldsleden. Trafikkontoret har tittat närmare på vilka förutsättningar det finns att göra om Dag Hammarskjöldsleden till en boulevard i en åtgärdsvalsstudie. Studien tar ett helhetsgrepp om Dag Hammarskjöldsleden från Järnbrottsmotet i söder till Linnéplatsen i norr. Åtgärdsvalsstudien och alla handlingar som är kopplade till rapporten hittar du till höger på sidan under Status och handlingar - Åtgärdsvalsstudie.


Läs mer om Dag Hammarskjölds boulevard

Vad händer just nu?

Stadsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag att i samverkan med stadsmiljönämnden och exploateringsnämnden omvandla Dag Hammarskjöldsleden till ett stadsmässigt stråk.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.935867909233973,57.661821807242426]},"properties":{"id":"3757-16","name":"Dag Hammarskjölds boulevard","address":"","preamble":"","header":"Dag Hammarskjölds boulevard","body":"Åtgärdsvalstudie. ","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=3757-16","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

  • Diarienummer TK 3757-16

Kontaktuppgifter

Pia Nyberg

Strategisk trafik- och samhällsplanerare
Stadsbyggnadsförvaltningen
  • Telefon 031-368 25 73
  • E-post pia.nyberg@stadsbyggnad.goteborg.se

Projekt i området

Här hittar du andra intressanta projekt i området

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.