Plan- och byggprojekt

Markanvisning för bostäder vid Sunnerviksgatan, Jättesten samt Faggeliden, Brännö

SDN Västra Göteborg, Stadsdel Brännö

Markanvisningen utgörs av två områden som annonseras med samma förutsättningar. På båda platserna finns det idag gällande detaljplaner.

Det primära syftet med markanvisningen är att genomföra ny bostadsbebyggelse i form av antingen en bo- eller byggemenskap. Markanvisningen även möjlig att söka för mindre aktörer som vill genomföra ordinär bostadsbebyggelse. Dessa kan dock endast bli aktuella för markanvisning ifall ingen sökande inom kategorin bo- eller byggemenskap, som motsvarar de för markanvisningen satta kraven, finns.

Markanvisning kan sökas på en eller båda platserna med samma ansökan. Om båda platserna sökes behöver en rangordning anges. Ambitionen är att finna en aktör per plats. Mer information om markanvisningen finns i ”Förutsättningar för markanvisning för bostäder vid Sunnerviksgatan samt Faggeliden ” till höger på sidan.

När du har fyllt i ansökan om markreservation så sparar du den och bifogar den i det elektroniska formuläret nedan. Du kan också skicka dokumentet per post till fastighetskontoret eller maila dem till fastighetskontoret@fastighet.goteborg.se

Ange alltid referensnummer vid ansökan.

Vad händer just nu?

Markanvisningen är öppen för ansökan till och med den 15 oktober.

Status och handlingar

 1. Beslutade markanvisningar

  Fastighetsnämnden har beslutat enligt förslag till beslut i denna markanvisning. Vem som fått markanvisningen under Händer just nu.

Bebyggelse

 • Preliminärt antal bostäder
  C:a 20 bostäder
  Typ av bostäder
  Flerbostadshus
  Upplåtelseform
  Hyresrätt, Bostadsrätt

Diarienummer

 • Diarienummer
  FN5368/18
  Referensbeteckning
  FNVHVG1/18
  Beslut
  2018-12-10

Öppen för ansökan

2018-09-17—2018-10-15

Ytterligare upplysningar lämnas av

Lea-Vanessa Lohr

Fastighetskontoret