Plan- och byggprojekt

Lunden - Ny cykelbana för tryggare trafik på Kärralundsgatan

Det ska bli tryggare och säkrare att cykla på Kärralundsgatan. Från Delsjövägen till Lundenskolan byggs sedan i oktober 2019 en ny cykelbana på gatans södra sida. Den nya cykelbanan ligger mellan körbanan och gångvägen och går i båda riktningarna. För att få plats med den nya cykelbanan tas en bit av körfälten och ett antal parkeringsplatser på Kärralundsgatan i anspråk. Arbetet beräknas hålla på fram till sommaren 2020.Knyter ihop Delsjövägen och Danska Vägen


Det har länge saknats en cykelbana mellan Delsjövägen och Danska Vägen. Med den nya cykelbanan blir det säkrare och enklare att ta sig på cykel mellan de två stadsdelarna och till Lundenskolan.Färre antal parkeringar


För att få plats med den nya cykelbanan behöver ett antal parkeringsplatser tas i anspråk. Innan byggstart fanns det 75 parkeringsplatser på sträckan och när vi har byggt klart den nya cykelbanan kommer det att finnas 50 parkeringsplatser.Körfälten blir smalare för säkrare trafik


Körfälten på Kärralundsgatan blir något smalare och refugerna byggs om till förmån för säkrare trafik.Framkomligheten påverkas under byggtid


Kärralundsgatan är öppen för samtliga trafikslag under byggtid men framkomligheten påverkas. Även på korsande gator från den södra sidan är det i perioder begränsad framkomlighet.Arbetet beräknas vara klart sommaren 2020


Arbetet startade i mitten av oktober 2019 och delas in i etapper. Kärralundsgatans nya cykelbana beräknas vara helt klar sommaren 2020.

Vad händer just nu?

Dags för sista etappenI maj/juni startar den sista etappen i byggnationen av den nya cykelbanan. Etappen sträcker sig från Birkagatan förbi Göketorpsgatan och kommer att pågå i cirka fem veckor. Samtidigt färdigställs etappen som sträcker sig från Skillnadsgatan förbi Lilla Kärralundsgatan. Övriga etapper förväntas vara klara första veckan i juni.Göteborg Energi kommer också att lägga ledningar vilket gör att vi kommer behöva riva en del av asfalten på gångbanan.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[12.015550592411897,57.70895842702415]},"properties":{"id":"TN2558/19","name":"Lunden - Ny cykelbana för tryggare trafik på Kärralundsgatan","address":"","preamble":"","header":"Lunden - Ny cykelbana för tryggare trafik på Kärralundsgatan","body":"Färdigställt - Trafikprojekt. ","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=TN2558/19","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

  • Diarienummer TK TN2558/19

Aktuell tidplan

  • Projektstart 2019-09-01
  • Projektavslut 2020-04-01

Kontaktuppgifter

Asmir Ljaic

Trafikkontoret
  • Telefon 031-365 00 00
  • E-post trafikkontoret@trafikkontoret.goteborg.se

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

  1. Startskede - trafikprojekt

  2. Utredning - Trafikprojekt

  3. Byggskede - Trafikprojekt

  4. Färdigställt - Trafikprojekt