Plan- och byggprojekt

Kungsladugård - Nytt pendlingscykelstråk på Kungsladugårdsgatan

Nu rustar vi upp cykelstråken längs med Kungsladugårdsgatan, på sträckan mellan Ståthållaregatan och Högsbogatan. Projektet är en del av en större satsning på pendlingscykelstråk i Göteborg som görs för att hjälpa dig som cyklar att komma fram på ett enklare och tryggare sätt. Till höger i menyn under informationsmaterial hittar du svar på de vanligaste frågor som projektet får. Läs mer om kommunens satsningar på pendlingscykelstråk

Vad händer just nu?

Arbetet sker i etapper och i samverkan med Kretslopp och vattens ledningsarbeten.
Ståthållaregatan-Klintens Väg färdigställs våren 2021. Klintens Väg-Snäckvägen färdigställs våren 2021. På den östra sidan mellan Ståthållaregatan-Högsbogatan börjar vi bygga sommaren 2021. Då börjar vi även bygga delen Snäckvägen-Högsbogatan på den västra sidan.
Pendlingscykelstråket beräknas vara helt färdigt under hösten 2021.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.928221462676019,57.68227170879686]},"properties":{"id":"TN2184/20","name":"Kungsladugård - Nytt pendlingscykelstråk på Kungsladugårdsgatan","address":"","preamble":"","header":"Kungsladugård - Nytt pendlingscykelstråk på Kungsladugårdsgatan","body":"Trafikarbete färdigställt. ","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=TN2184/20","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

  • Diarienummer TK TN2184/20

Kontaktuppgifter

Lucas Wallgren

Trafikkontoret
  • Telefon 031-368 24 47
  • E-post trafikkontoret@trafikkontoret.goteborg.se

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

  1. Startskede - trafikprojekt

  2. Pågående trafikarbete

  3. Trafikarbete färdigställt

  4. Utredning - Trafikprojekt

  5. Byggskede - Trafikprojekt

  6. Informationsmaterial