Plan- och byggprojekt

Karl Johansgatan - Cykelfartsgata

Trafikkontoret förbättrar framkomligheten för cykeltrafiken på Karl Johansgatan genom att bygga om sträckan Kustgatan - Såggatan till cykelfartsgata. Detta som en del av Göteborgs stads Cykelprogram för en nära storstad 2015-2025, där ett av åtgärdsområdena är att bygga ”en sammanhängande och väl utformad cykelinfrastruktur” med god framkomlighet.

Cykelfartsgata: En blandtrafikgata för all fordonstrafik men där utformningen gör att cyklisterna kör framför bilarna. Därmed bestämmer cyklisterna farten, som ligger runt 20 km/h.

Arbetet kommer att påbörjas i september 2019 och pågår till december 2019 med etapp 1. För att sedan starta igen med etapp 2 under mars 2020 och hela sträckan är färdig augusti 2020.

Vad händer just nu?


2019-09-16
Vi anlägger en ny cykelfartsgata på Karl Johansgatan från Såggatan till Kustgatan. Det kommer att vara begränsad framkomlighet i området under arbetsperioden 2019-09-16 – 2020-08-01 men trafikslagen kommer komma fram. Fotgängare och cyklister samt fordonstrafik dirigeras enligt skyltning.

Cykelfartsgatan består av en asfaltsdel för cykel, kantad av två rader gatsten på vardera sida. Utanför storgatstenarna beläggs övriga körytor med smågatsten. Parkeringar och lastplatser beläggs med asfalt.

Arbeten utförs i etapper och sker vardagar mellan klockan 07:00-19:00.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.918122340240663,57.69320189234284]},"properties":{"id":"TN1767/18","name":"Karl Johansgatan - Cykelfartsgata","address":"","preamble":"","header":"Karl Johansgatan - Cykelfartsgata","body":"Byggskede - Trafikprojekt. ","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=TN1767/18","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

  • Diarienummer TK TN1767/18

Kontaktuppgifter

Lena Törnros

Trafikkontoret
  • Telefon 031-368 26 14
  • E-post trafikkontoret@trafikkontoret.goteborg.se

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

  1. Startskede - Trafikprojekt

  2. Byggskede - Trafikprojekt

  3. Färdigställt - Trafikprojekt