Plan- och byggprojekt

Härlanda - Vi förbättrar för cyklister på Munkebäcksgatan, Härlandavägen och Torpagatan

Under 2018 och fram till våren 2019 pågår arbetet med att bredda gång- och cykelbanan på delar av Munkebäcksgatan, Härlandavägen och Torpagatan. Arbetet är en del av en större satsning på pendelcykelstråk i Göteborg som görs för att hjälpa dig som cyklar att komma fram på ett enklare och tryggare sätt. För gående bygger vi en separat gångbana för att ytterligare öka säkerheten för dig som går och cyklar. Läs mer om kommunens satsningar på pendelcykelstråkP-platser påverkas under byggtiden


Under arbetets gång påverkas de p-platser som ligger på insidan av gång- och cykelbanan på Munkebäcksgatan och Härlanda­vägen. Det innebär att in- och utfarter som korsar cykelvägen stängs av under kortare tidsperioder. Även de p-platser som ligger utmed körbanan behöver tas i anspråk där arbete pågår.Begränsad framkomlighet


Arbetet påverkar framkomligheten för samtliga trafikslag. Cyklister leds om på vissa sträckor. Biltrafiken kommer fram men får bitvis samsas i ett körfält istället för två. Följ orangea skyltar på plats och visa omtanke om dina medtrafikanter.

Vad händer just nu?

Gång- och cykelbanan på Munkebäcksgatan är klar och på Härlandavägen görs det sista arbetet under vintern 2018. Byggnationen på Torpagatan, där också ledningar läggs om och busshållplatser flyttas, pågår fram till våren 2019.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[12.025404004705369,57.71807038730635]},"properties":{"id":"TN1760/17","name":"Härlanda - Vi förbättrar för cyklister på Munkebäcksgatan, Härlandavägen och Torpagatan","address":"","preamble":"","header":"Härlanda - Vi förbättrar för cyklister på Munkebäcksgatan, Härlandavägen och Torpagatan","body":"Trafikarbete färdigställt. ","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=TN1760/17","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

  • Diarienummer TK TN1760/17
  • Planens formella namn Härlanda - Vi förbättrar för cyklister på Munkebäcksgatan, Härlandavägen och Torpagatan

Kontaktuppgifter

Lena Ljungholm

Trafikkontoret
  • Telefon 031-368 26 82
  • E-post trafikkontoret@trafikkontoret.goteborg.se

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

  1. Startskede - trafikprojekt

  2. Trafikarbete färdigställt

  3. Byggskede - Trafikprojekt

  4. Information