Plan- och byggprojekt

Doktor Allards Gata: Vi bygger cykelbana,gör gatan säkrare och förbereder för nya bostäder

Vad händer just nu?

Trafikkontoret drar ledningar för de nya bostäder som ska byggas och passar samtidigt på att rusta upp gatan med bland annat cykelbana. Doktor Allards Gata är avstängd och trafiken leds om - till 2018

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.97111426489734,57.68647293843319]},"properties":{"id":"TK3765/15","name":"Doktor Allards Gata: Vi bygger cykelbana,gör gatan säkrare och förbereder för nya bostäder","address":"","preamble":"","header":"Doktor Allards Gata: Vi bygger cykelbana,gör gatan säkrare och förbereder för nya bostäder","body":". ","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=TK3765/15","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

  • Diarienummer TK TK3765/15

Kontaktuppgifter

Emir Halalkic

Trafikkontoret
  • E-post trafikkontoret@trafikkontoret.goteborg.se

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

  1. Pågående trafikarbete

  2. Informationsmaterial