Plan- och byggprojekt

Sandarna - Program för Västra Sandarna

Vad händer just nu?

Vi inväntar besked om det, av staden överklagade generella strandskyddet.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.90212712713266,57.68647431227543]},"properties":{"id":"BN0348/07","name":"Sandarna - Program för Västra Sandarna","address":"","preamble":"","header":"Sandarna - Program för Västra Sandarna","body":"Inför program. ","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=BN0348/07","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0348/07

Kontaktuppgifter

Karoline Rosgardt

Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 18 22
 • E-post sbk@sbk.goteborg.se

Christian Schiötz

Fastighetskontoret
 • Telefon 031-368 10 60
 • E-post fastighetskontoret@fastighet.goteborg.se

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Inför program

 2. Program - samråd

  I programskedet tas mål och utgångspunkter för området fram oftast ingår inga detaljer. Program görs sällan vid enkelt planförfarande och bara vid normalt planförfarande om det bedöms nödvändigt. Under samrådstiden får berörda i området samt olika remissinstanser möjlighet att lämna synpunkter. Programmet visas på stadsbyggnadskontoret och på en möteslokal i stadsdelen. Ofta informeras intresserade vid ett samrådsmöte eller ett öppet hus. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse, vid behov går ärendet till byggnadsnämnden.

 3. Program - godkänt

 4. Program - avslutat