Plan- och byggprojekt

Södra Gårda - Markanvisning för kvarteret Eken och Cedern

Bild på fastigheterna Foto: Fastighetskontoret

Göteborgs Stad köpte in kvarteren Cedern och Eken i slutet av 1970-talet för att genomföra planerna på utbyggnad av E6 till motorväg. De delar av kvarteren som idag finns kvar behövde aldrig tas i anspråk för utbyggnaden.

Husen som innehåller 109 lägenheter och fem lokaler i varierande skick och standard, är kraftigt utsatta för buller och luftföroreningar. Nu vill staden, tillsammans med en långsiktig förvaltare, ordentligt pröva möjligheterna för långsiktig bostadsanvändning och med hjälp av ny teknik och kreativa lösningar låta husen varsamt rustas upp.

Vad händer just nu?

Markanvisningen är beslutad.

Bebyggelse

 • Preliminärt antal bostäder 100
 • Typ av bostäder Befintliga bostadshus som innehåller ca 100 lgh
 • Upplåtelseform Hyresrätt

Diarienummer

 • Diarienummer FNC2/14
 • Referensbeteckning FNC2/14
 • Beslut 2015-05-15
 • Markanvisning lämnad till Botrygg Bygg AB

Öppen för ansökan

2015-01-30 – 2015-02-26

Länk till markanvisningen

Status och handlingar

 1. Kommande markanvisningar

 2. Öppen för ansökan

  De som ansöker om markanvisning som inte ingår i markanvisningstävling lämnar in digital ansökan, om inte annat anges i inbjudan till markanvisningen. Ni fyller i ansökan som finns ovan där ni besvarar de krav som som ställs i förutsättningarna för markanvisningen. I inbjudan anges hur ansökan och handlingar ska skickas in, antingen digitalt via tjänsten, via e-post eller vanlig post. Obs! Begränsning för inskickade filer är 55 MB.
  Om det är en markanvisningstävling ska handlingar alltid skickas in per post i märkt kuvert, se information i tävlingsprogrammet om vilka övriga handlingar som behöver skickas in tillsammans med ansökan.

 3. Markanvisningar under beredning inför beslut

  Ansökningar om markanvisning som kommit in utvärderas inför beslut.

 4. Beslutade markanvisningar

  Fastighetsnämnden har beslutat enligt förslag till beslut i denna markanvisning. Vem som fått markanvisningen under Händer just nu.