Plan- och byggprojekt

Önnered - markanvisning för bostäder vid Åkeredsvägen och Grevegårdvägen

Markanvisningen avser ett område beläget cirka 2 km sydväst om Frölunda torg. Det blivande planområdet ligger norr om Önneredsvägen och väster om Grevegårdsvägen invid Åkeredsrondellen.

Inom planområdet finns både privatägda och kommunägda fastigheter, som delvis är bebyggda. De privata fastighetsägarna (bolag) kommer att delta i planeringen och exploateringen av området, varvid en samverkan med dessa blir viktig för ett framgångsrikt projekt. På kommunens mark planeras utöver bostäder även en skola och en förskola. Preliminärt bedöms planen möjliggöra totalt cirka 340 bostäder varav cirka 100 på kommunägd mark.

Av de 100 hyresrätterna som markanvisningen avser ska bland annat 20 lägenheter vara trygghetsbostäder för personer över 70 år.

Vad händer just nu?

Markanvisningen är beslutad, ta del av beslutet till höger på sidan.

Bebyggelse

 • Preliminärt antal bostäder 100
 • Typ av bostäder Flerbostadshus
 • Upplåtelseform Hyresrätt

Diarienummer

 • Diarienummer FN6438/14
 • Referensbeteckning FNVG2/18
 • Beslut 2018-12-10

Öppen för ansökan

2018-10-05 – 2018-10-30

Upplysningar lämnas av

Lars Johansson

Utvecklingsledare
Exploateringsförvaltningen

Länk till markanvisningen

Status och handlingar

 1. Kommande markanvisningar

 2. Öppen för ansökan

  De som ansöker om markanvisning som inte ingår i markanvisningstävling lämnar in digital ansökan, om inte annat anges i inbjudan till markanvisningen. Ni fyller i ansökan som finns ovan där ni besvarar de krav som som ställs i förutsättningarna för markanvisningen. I inbjudan anges hur ansökan och handlingar ska skickas in, antingen digitalt via tjänsten, via e-post eller vanlig post. Obs! Begränsning för inskickade filer är 55 MB.
  Om det är en markanvisningstävling ska handlingar alltid skickas in per post i märkt kuvert, se information i tävlingsprogrammet om vilka övriga handlingar som behöver skickas in tillsammans med ansökan.

 3. Markanvisningar under beredning inför beslut

  Ansökningar om markanvisning som kommit in utvärderas inför beslut.

 4. Beslutade markanvisningar

  Fastighetsnämnden har beslutat enligt förslag till beslut i denna markanvisning. Vem som fått markanvisningen under Händer just nu.