Plan- och byggprojekt

Krokslätt - Markanvisning för bostäder väster om Gibraltargatan

Området ligger invid den södra delen av Gibraltargatan inom stadsdelen Krokslätt. I direkt anslutning till området finns idrotts- och rekreationsanläggningen Fysiken samt Mossens natur- och rekreationsområde och Mossens idrottsplats.

Markanvisningen omfattar totalt cirka 200 bostäder i flerbostadshus, hälften bostadsrätter och hälften hyresrätter.

Byggnadsnämnden lämnade positivt planbesked i slutet av 2017. I planbeskedet ingår fastigheten Krokslätt 186:1 som idag upplåts genom tomträtt och rymmer Fysiken. Göteborgs Studenters Företagsgrupp som är tomträttsinnehavare har idéer om att utveckla tomträtten genom att bygga på Fysiken med bostäder och skapa en ny entré till idrottsanläggningen.

Då det inte ställs krav på inlämning av skisser i markanvisningen tillhandahålls inget kartunderlag.

När du har fyllt i ansökan om markanvisning sparar du den och bifogar den i det elektroniska formuläret nedan. Du kan också skicka dokumenten per post till fastighetskontoret eller maila dem till fastighetskontoret@fastighet.goteborg.se. Ange alltid referensnummer vid ansökan.

Vad händer just nu?

Markanvisningen är beslutad och markanvisningen har lämnats till JM AB och Trollängen Bostads AB. Beslutet finns bifogat till höger på sidan.

Bebyggelse

 • Preliminärt antal bostäder 200
 • Typ av bostäder Flerbostadshus
 • Upplåtelseform Hyresrätt, Bostadsrätt

Diarienummer

 • Diarienummer FN4254/18
 • Referensbeteckning FNC1/18
 • Beslut 2018-12-18

Öppen för ansökan

2018-06-29 – 2018-09-07

Upplysningar lämnas av

Emely Magdalena Lundahl

Utvecklingsledare
Exploateringsförvaltningen

Länk till markanvisningen

Status och handlingar

 1. Kommande markanvisningar

 2. Öppen för ansökan

  De som ansöker om markanvisning som inte ingår i markanvisningstävling lämnar in digital ansökan, om inte annat anges i inbjudan till markanvisningen. Ni fyller i ansökan som finns ovan där ni besvarar de krav som som ställs i förutsättningarna för markanvisningen. I inbjudan anges hur ansökan och handlingar ska skickas in, antingen digitalt via tjänsten, via e-post eller vanlig post. Obs! Begränsning för inskickade filer är 55 MB.
  Om det är en markanvisningstävling ska handlingar alltid skickas in per post i märkt kuvert, se information i tävlingsprogrammet om vilka övriga handlingar som behöver skickas in tillsammans med ansökan.

 3. Markanvisningar under beredning inför beslut

  Ansökningar om markanvisning som kommit in utvärderas inför beslut.

 4. Beslutade markanvisningar

  Fastighetsnämnden har beslutat enligt förslag till beslut i denna markanvisning. Vem som fått markanvisningen under Händer just nu.