Plan- och byggprojekt

Kviberg - Markanvisning för bostäder vid Kvibergs Park

Det aktuella området för markanvisningen ligger utmed Gärdsåsgatan mellan Utby och Gärdsås ca 7 kilometer från Göteborgs centrum och består huvudsakligen av naturmark. I närområdet finns flera större naturområden med höga kvaliteter så som Kvibergs park åt väster samt Fjällbo ängar och Utbybergen åt öster.

Markanvisningen omfattar preliminärt ca 240 bostäder med varierande upplåtelseformer. Området ska även innehålla en skola/förskola samt boende med särskild service (BmSS).

När du har fyllt i ansökan om markanvisning så sparar du den och bifogar den i det elektroniska formuläret nedan. Du kan också skicka dokumentet per post till fastighetskontoret:

Göteborgs Stad Fastighetskontoret
Box 2258
403 14 Göteborg

eller maila dem till fastighetskontoret@fastighet.goteborg.se

Ange alltid referensnummer vid ansökan.

Vad händer just nu?

Markanvisningen är under beredning inför beslut.

Bebyggelse

 • Preliminärt antal bostäder 240
 • Typ av bostäder Flerbostadshus
 • Upplåtelseform Hyresrätt, Bostadsrätt

Diarienummer

 • Diarienummer FN4172/16
 • Beslut 2017-09-04

Öppen för ansökan

2017-03-20 – 2017-04-10

Upplysningar lämnas av

Joel Blomgren

Utvecklingsledare
Exploateringsförvaltningen

Länk till markanvisningen

Status och handlingar

 1. Kommande markanvisningar

 2. Öppen för ansökan

  De som ansöker om markanvisning som inte ingår i markanvisningstävling lämnar in digital ansökan, om inte annat anges i inbjudan till markanvisningen. Ni fyller i ansökan som finns ovan där ni besvarar de krav som som ställs i förutsättningarna för markanvisningen. I inbjudan anges hur ansökan och handlingar ska skickas in, antingen digitalt via tjänsten, via e-post eller vanlig post. Obs! Begränsning för inskickade filer är 55 MB.
  Om det är en markanvisningstävling ska handlingar alltid skickas in per post i märkt kuvert, se information i tävlingsprogrammet om vilka övriga handlingar som behöver skickas in tillsammans med ansökan.

 3. Markanvisningar under beredning inför beslut

  Ansökningar om markanvisning som kommit in utvärderas inför beslut.

 4. Beslutade markanvisningar

  Fastighetsnämnden har beslutat enligt förslag till beslut i denna markanvisning. Vem som fått markanvisningen under Händer just nu.