Plan- och byggprojekt

Torslanda - Markanvisning för Arendal - Industriområde

Enligt gällande plan för det aktuella markområdet får en ca 50 m bred markremsa utmed Oljevägen inte bebyggas. Anledningen till planändringen är att göra det möjligt att utnyttja marken bättre än vad gällande plan tillåter genom att ta denna markremsa i anspråk. På fastigheten kommer en industri/logistikbyggnad att byggas.

Vad händer just nu?

Planen är gällande, och markanvisningsbeslutet gäller för utredning om tillstånd till bergtäkt inför iordningställande av framtida industriområde.

Fastighetsnämnden beslutade 2017-10-23 att markreservationen förlängs i ett år, till och med 2018-10-23.

Diarienummer

Öppen för ansökan

Beslutad markanvisning.

Länk till markanvisningen

Status och handlingar

 1. Kommande markanvisningar

 2. Öppen för ansökan

  De som ansöker om markanvisning som inte ingår i markanvisningstävling lämnar in digital ansökan, om inte annat anges i inbjudan till markanvisningen. Ni fyller i ansökan som finns ovan där ni besvarar de krav som som ställs i förutsättningarna för markanvisningen. I inbjudan anges hur ansökan och handlingar ska skickas in, antingen digitalt via tjänsten, via e-post eller vanlig post. Obs! Begränsning för inskickade filer är 55 MB.
  Om det är en markanvisningstävling ska handlingar alltid skickas in per post i märkt kuvert, se information i tävlingsprogrammet om vilka övriga handlingar som behöver skickas in tillsammans med ansökan.

 3. Markanvisningar under beredning inför beslut

  Ansökningar om markanvisning som kommit in utvärderas inför beslut.

 4. Beslutade markanvisningar

  Fastighetsnämnden har beslutat enligt förslag till beslut i denna markanvisning. Vem som fått markanvisningen under Händer just nu.