Plan- och byggprojekt

Heden - Markanvisning för Skånegatan, kontor m.m. öster om polishuset

Planförslaget innebär en komplettering av bebyggelsen utmed Skånegatan. Merparten av bebyggelsen föreslås ha ett våningsantal som överensstämmer med polishusets 8 våningar. Mellan de 8 våningar höga husen tillåts mindre hus på 2 våningar. Befintligt polishus får möjlighet att bygga ut sin nuvarande entré. Största delen av grönområdet sparas och föreslås bli en allmän park.

Vad händer just nu?

Markanvisning är lämnad till Vasakronan AB.

Bebyggelse

 • Preliminärt antal m2 verksamhetsyta - kommunal service 19000

Diarienummer

Öppen för ansökan

Beslutad markanvisning.

Upplysningar lämnas av

Per-Anders Käll

Projektledare
Exploateringsförvaltningen

Länk till markanvisningen

Status och handlingar

 1. Kommande markanvisningar

 2. Öppen för ansökan

  De som ansöker om markanvisning som inte ingår i markanvisningstävling lämnar in digital ansökan, om inte annat anges i inbjudan till markanvisningen. Ni fyller i ansökan som finns ovan där ni besvarar de krav som som ställs i förutsättningarna för markanvisningen. I inbjudan anges hur ansökan och handlingar ska skickas in, antingen digitalt via tjänsten, via e-post eller vanlig post. Obs! Begränsning för inskickade filer är 55 MB.
  Om det är en markanvisningstävling ska handlingar alltid skickas in per post i märkt kuvert, se information i tävlingsprogrammet om vilka övriga handlingar som behöver skickas in tillsammans med ansökan.

 3. Markanvisningar under beredning inför beslut

  Ansökningar om markanvisning som kommit in utvärderas inför beslut.

 4. Beslutade markanvisningar

  Fastighetsnämnden har beslutat enligt förslag till beslut i denna markanvisning. Vem som fått markanvisningen under Händer just nu.