Plan- och byggprojekt

Gårda - renovering av kanalmurar vid Åvägen

Stadsdel Gårda.

Kanalmurarna längst med Åvägen är slitna och i behov av renovering. Nu planeras en rejäl upprustning av både kanalmurar och gata längst med Mölndalsån för att skydda området mot framtida översvämningar.

Efter översvämningen av Mölndalsån 2008 byggdes Gårda Dämme vid Ullevi. Och kanalmurarna mellan Focushuset och Valhallabron renoverades. Nu är det dags för den sista sträckan längst med Åvägen mellan Valhallabron och Ullevibron.

Arbetet delas in i två etapper

Arbetet kommer att delas in i två etapper. Den första etappen sträcker sig mellan Valhallabron till Gårdabron och förväntas starta år 2022. Den andra etappen sträcker sig mellan Gårdabron och Ullevibron med planerad byggstart 2023.

Vad händer just nu?

Samråd pågår mellan 21 september och 15 oktober inför ansökan om tillstånd till renovering av kanalmurar och andra vattenverksamheter längs Åvägen. Du hittar handlingarna på webbsidan i menyn längst till höger under "Vattenverksamhet-Samråd". I samrådsunderlaget presenteras bland annat nuvarande förhållanden, de planerade åtgärderna, förslag till skyddsåtgärder och bedömning av förväntade miljökonsekvenser. Vill du lämna synpunkter? Synpunkter lämnas skriftligt senast 15 oktober till: Göteborgs Stad trafikkontoret, Box 2403, 403 16 Göteborg eller via e-post till trafikkontoret@trafikkontoret.goteborg.se Märk brevet eller e-postmeddelandet: Åvägen, renovering av kanalmurar, Dnr 03915/21

Karta

Status och handlingar

  1. Vattenverksamhet - samråd

Diarienummer

Diarienummer TK
TN3504/15

Handläggare