Plan- och byggprojekt

Gårda - renovering av kanalmurar vid Åvägen

Stadsdel Gårda.

Kanalmurarna längst med Åvägen är slitna och i behov av renovering. Nu planeras en rejäl upprustning av både kanalmurar och gata längst med Mölndalsån för att skydda området mot framtida översvämningar.

Efter översvämningen av Mölndalsån 2008 byggdes Gårda Dämme vid Ullevi. Och kanalmurarna mellan Focushuset och Valhallabron renoverades. Nu är det dags för den sista sträckan längst med Åvägen mellan Valhallabron och Ullevibron.

Arbetet delas in i två etapper

Arbetet kommer att delas in i två etapper. Den första etappen sträcker sig mellan Valhallabron till Gårdabron och förväntas starta år 2022. Den andra etappen sträcker sig mellan Gårdabron och Ullevibron med planerad byggstart 2023.

Vad händer just nu?

Renoveringen av kanalmurarna har utökats med ledningsarbeten och andra kompletterande åtgärder på Åvägen. Projektet väntar också på tillstånd från mark- och miljödomstolen innan byggnationen kan komma igång. Planerad byggstart 2022.

Karta

Status och handlingar

  1. Utredning - Trafikprojekt

Diarienummer

Diarienummer TK
TN3504/15

Handläggare