Plan- och byggprojekt

Sök
Välj typ

Sökresultat

8 träffar
Visa som:
 • Brottkärr - Områdesbestämmelser utmed Gamla Säröbanans banvall

  Områdesbestämmelser - samråd Projekt
  Syftet med att upprätta områdesbestämmelser utmed Gamla Säröbanans banvall i Brottkärr är att bättre reglera allmänna och enskilda intressen i området vid bygg- och marklov.
  Synpunkter tas emot till och med 2023-02-14.
 • Heden - Svenska Mässan, nytt höghus mot Korsvägen

  Plan utökat förfarande - samråd Projekt
  Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att uppföra ett nytt höghus mot Korsvägen och en ny entré mot Skånegatan.
  Synpunkter tas emot till och med 2023-03-01.
 • Gamlestaden - Förlängning av Hornsgatan

  Plan - utställning II Projekt
  Allmänplats ny väg och bro över Säveån.
  Synpunkter tas emot till och med 2023-02-22.
 • Önnered - Bostäder och utbildningslokaler norr om Åkeredsvägen

  Plan standardförfarande - samråd Projekt
  Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för uppförande av ca 350–400 bostäder i form av flerbostadshus, en skola med idrottshall, samt en mindre del lokaler för butiker/verksamheter.
  Synpunkter tas emot till och med 2023-03-07.
 • Guldheden - Äldreboende med mera vid Doktor Allards Gata

  Plan utökat förfarande - samråd Projekt
  Syftet med detaljplanen är att pröva markens lämplighet för bostadsändamål, äldrevårdsändamål samt skoländamål.
  Synpunkter tas emot till och med 2023-02-28.
 • Älvsborg - Bostäder vid Långedrags båtvarv

  Plan utökat förfarande - samråd Projekt
  Vybilder med tillkommande bebyggelse som möjliggörs i detaljplanen.
  Synpunkter tas emot till och med 2023-02-28.
 • Torp - Boende med särskild service vid Göketorpsgatan

  Plan - granskning Projekt
  Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att uppföra ett boende med särskild service (BmSS) omfattande 8 lägenheter med tillhörande personalutrymmen och kök fördelat på två våningar.
  Synpunkter tas emot till och med 2023-02-08.
 • Rambergsstaden - Verksamheter söder om Wieselgrensplatsen

  Plan utökat förfarande - samråd Projekt
  Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för utbyggnad av Lundbybadet, ersätta ishallen Rambergsrinken med en ny ishall, möjliggöra ett nytt sjukhus (som ska ersätta Lundby sjukhus) samt möjliggöra för mindre utbyggnad av Bravida Arena.
  Synpunkter tas emot till och med 2023-01-31.