Plan- och byggprojekt

Backaplan - Bräckemotet Pendlingscykelbana

Med start i maj 2021 ökar trafikkontoret standardförbättringar för cyklister genom att bygga pendlingscykelbana mellan Backaplan och Bräckemotet. Målet är att separationen mellan fotgängare och cyklister blir bättre på sträckan och åtgärden leder till att konfliktpunkter mellan cyklister och gående minskar. En cykelförbindelse mellan Backaplan och Bräckemotet är den del av Göteborgs stads cykelprogram för en nära storstad. Projektet kommer pågå till sommaren 2023.

Vad händer just nu?
Produktion av sträckan på Munkedalsgatan är klart.Produktion på Yrvädersgatan pågår, klart dec 2021.Projektering av korsningar mellan Hjalmar Brantingsgatan och Gropegårdsgatan, Eketrägatan och


Sommarvädersgata pågår, klart Q1 2022.Upphandling projektör för sträcka Backaplan-Rambergsvallen pågår, tilldelning v.37.


Diarienummer

  • Diarienummer TK

Kontaktuppgifter

Asmir Ljaic

Trafikkontoret
  • Telefon 031-365 00 00
  • E-post trafikkontoret@trafikkontoret.goteborg.se

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

  1. Startskede - trafikprojekt

  2. Pågående trafikarbete

  3. Byggskede - Trafikprojekt

  4. Färdigställt - Trafikprojekt