Plan- och byggprojekt

Sök
Välj typ

Sökresultat

8 träffar
Visa som:
 • Gamlestaden - Förskola vid Varnhemsgatan

  Plan utökat förfarande - granskning Projekt
  Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för uppförande av en ny förskola med 8 avdelningar.
  Synpunkter tas emot till och med 2022-10-05.
 • Björlanda - Upphävande av områdesbestämmelser i Nolvik/Högen

  Plan standardförfarande - granskning Projekt
  Syftet med upphävandet är att bli av med de områdesbestämmelser som begränsar byggnadsvolymerna vid lovprövning.
  Synpunkter tas emot till och med 2022-10-05.
 • Kärra - Ändring av detaljplan vid Mysternavägen

  Plan standardförfarande - granskning Projekt
  Syftet med planändringen är att upphäva de fastighetsbestämmelser som ges av två fastighetsplaner i området.
  Synpunkter tas emot till och med 2022-10-05.
 • Masthugget - Ändring av detaljplan vid Järnvågsgatan

  Plan standardförfarande - samråd Projekt
  Detaljplanen omfattar ett antal mindre ändringar av nu gällande detaljplan (Detaljplan för Järnvågsgatan m.
  Synpunkter tas emot till och med 2022-10-11.
 • Bergsjön - Bostäder vid Siriusgatan

  Plan - granskning Projekt
  Bild 1: Flygvy över planförslaget (What!
  Synpunkter tas emot till och med 2022-10-05.
 • Lilleby - Tvärförbindelse i Torslanda

  Plan utökat förfarande - samråd Projekt
  Byggnadsnämnden gav 20 oktober 2020 stadsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta detaljplan för tvärförbindelse i Torslanda.
  Synpunkter tas emot till och med 2022-10-18.
 • Lorensberg - Om- och tillbyggnad av Göteborgs konstmuseum

  Plan utökat förfarande - samråd Projekt
  Syftet med projektet är att ta fram en detaljplan som ska möjliggöra för om- och tillbyggnad av Göteborgs konstmuseum samt utveckla och säkerställa platsens kulturhistoriska och arkitektoniska värden i alla skalor, från stadslandskapet till detaljerna.
  Synpunkter tas emot till och med 2022-10-04.
 • Naturreservatet Lärjeåns dalgång

  Information och samråd 2 Projekt
  Syftet med att bilda naturreservat för Lärjeåns dalgång är att säkerställa områdets stora natur-, kultur-, landskapsbilds- och friluftslivsvärden.
  Synpunkter tas emot till och med 2022-10-31.