Plan- och byggprojekt

Kålltorp - äldreboende vid Kaggeledsgatan

Stadsdel Kålltorp.

Planområdet ligger i Kålltorp vid Kaggeledstorget. SDN Härlanda har behov av ett ökat antal lägenheter för äldreboende i stadsdelen. Undervisningsverksamheten i Ättehögskolan är flyttad och byggnaderna är rivna och marken är en resurs som bör utnyttjas på bästa möjliga sätt. Äldreboendet byggs inom gällande plan. I etapp två kan sedan byggnaden utökas med 24 lägenheter. I den södra delen, söder om flerbostadshuset planeras 12 smålägenheter i form av småhus, radhus eller parhus.

Vad händer just nu?

Äldreboendet är färdigställt och inflyttat.

Karta

Status och handlingar

Bebyggelse

Planerade hyresrätter
74 stycken
Planerade bostadsrätter
0 stycken
Planerade villor/radhus
0 stycken
Övrigt
Äldreboende. stycken

Diarienummer

Diarienummer SBK
BNDP4970
Diarienummer FK
FN0424/04
Planens formella namn
Detaljplan för bostäder vid Kaggeledsgatan, Kålltorp 125:2 inom stadsdelen Kålltorp i Göteborg

Aktuell tidplan

 • Projektstart
  2010
  Byggstart
  2010-05-12
  Inflyttning
  2016 första halvåret
  Projektavslut
  2016

Handläggare

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Göteborgs Stad