Plan- och byggprojekt

Styrsö - Bostadshus vid Styrsö Tångenväg - Båtebacken

Stadsdel Styrsö.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra att fastigheten Styrsö 3:159 som är bebyggd med bostadshus ska kunna ingå i kvartersmark för bostadsändamål.

Vad händer just nu?

Framtagande av samrådshandlingar pågår.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan standardförfarande - startskede

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN1488/15
Planens formella namn
Detaljplan för bostäder vid Styrsö Tångenväg - Båtebacken inom stadsdelen Styrsö

Handläggare

Markägare

Privat och Göteborgs Stad