Plan- och byggprojekt

Styrsö - Bostadshus vid Styrsö Tångenväg - Båtebacken

Stadsdel Styrsö.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra att fastigheten Styrsö 3:159 som är bebyggd med bostadshus blir planenligt för bostadsändamål.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan standardförfarande - granskning

    Granskningstiden är vid standardförfarande två veckor. Granskningstiden kan ersättas med ett möte om alla sakägare kan närvara. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN1488/15
Diarienummer FK
FN4023/18
Planens formella namn
Detaljplan för bostäder vid Styrsö Tångenväg - Båtebacken inom stadsdelen Styrsö

Handläggare

Markägare

Privat och Göteborgs Stad