Plan- och byggprojekt

Backaplan - 2000 lägenheter i Östra Kvillebäcken

Stadsdel Kvillebäcken och Brämaregården.

Östra Kvillebäcken utgör den första etappen i förnyelsen av Backaplansområdet med ca 1600 bostäder. Här blandas attraktiva bostäder med inbjudande gaturum, torg och grönstråk för rekreation samt inslag av viss handel och verksamheter. Syftet är att skapa en trivsam, dynamisk och trygg stadsmiljö med närhet till allmänna kommunikationer och med stor interaktion med omkringliggande stadsdelar.

Vad händer just nu?

Området är färdigbyggt.

Karta

Status och handlingar

 1. Byggstart/pågående byggprojekt

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

Bebyggelse

Planerade hyresrätter
700 stycken
Planerade bostadsrätter
1300 stycken
Planerade villor/radhus
0 stycken
Övrigt
Totalt kommer ca 2 000 bostäder att byggas inom området. stycken

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0965/04
Diarienummer FK
FN1452/06
Planens formella namn
Detaljplan för Östra Kvillebäcken, södra delen inom stadsdelarna Kvillebäcken och Brämaregården.

Aktuell tidplan

 • Projektstart
  2011
  Byggstart
  2011
  Inflyttning
  2019 andra halvåret
  Projektavslut
  2019

Handläggare

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Älvstranden Utveckling AB, Wallenstam, NCC och Göteborgs Stad.