Plan- och byggprojekt

Lärjedalen - cirka 100 bostäder i Centrala Olofstorp

SDN Angered. Stadsdel Olofstorp.

Förslaget innebär en förtätning och komplettering av bostäder i centrala Olofstorp. Totalt rör det sig om cirka 80 - 100 bostäder fördelat på tre olika områden. För att möta efterfrågan av ett mer varierat bostadsbestånd eftersträvas en förtätning och komplettering av både lägenheter och radhus/småhus.

Vad händer just nu?

Detaljplanearbete har påbörjats. Planarbetet har ännu inte nått fram till samrådsskedet.

Karta

Status och handlingar

  1. Program - godkänt

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0924/08
Planens formella namn
Program för Centrala Olofstorp

Handläggare