Plan- och byggprojekt

Gamlestaden - Slakthusmotet

SDN Östra Göteborg. Stadsdel Gamlestaden.

Syftet med Slakthusmotet är att sammanbinda det nationella vägnätet E45, E20 och E6, att möjliggöra framtida stadsutveckling i Marieholmsområdet och att skapa tillgänglighet till Gamlestaden och nordöstra delen av Göteborg. Slakthusmotet är en förutsättning för att en fullvärdig förbindelse ska finnas från Marieholmstunneln och E45 till Marieholm och Gamlestaden, liksom från E20 till Marieholm när Marieholmstunneln är färdig. Slakthusmotet ingår i Västsvenska Paketet.

Länk till Trafikverkets projektsida

Vad händer just nu?

Samrådet är avslutat. Arbetet med detaljplan vilar tills vidare på grund av att Trafikverket efter samrådet avbrutit arbetet med vägplanen.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan utökat förfarande - samråd

    Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0688/12
Planens formella namn
Detaljplan för Slakthusmotet inom stadsdelen Gamlestaden

Aktuell tidplan

  • Projektstart
    2016

Handläggare

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Göteborgs kommun och privata